Kunsttranen
Toegepast bij geringe traanproductie […]
Naar behoefte gebruiken (niet te weinig!).