10-02-2006

Echtelijke twist verstoort het slaapritme van het kroost. Kinderen kunnen zich daardoor op school slecht concentreren.
Geschreven voor Noorderlicht.

Onderzoekers bestudeerden het slaapgedrag van 54 gezonde acht- en negenjarigen uit gezinnen waarin niet bovengemiddeld met de deuren werd gesmeten. De kinderen kregen een apparaatje thuis dat zeven nachten achtereen hun bewegingen in bed registreerde. Uit deze gegevens maakten de onderzoekers op wanneer de kinderen sliepen, lagen te woelen in hun slaap of wakker lagen. Ouders en kinderen gaven beiden aan of en wanneer er ruzie werd gemaakt. De onderzoekers vergeleken de bewegingsgegevens van de kinderen met de regelmaat van de ouderlijke twisten. Hieruit bleek dat kinderen minder sliepen en meer woelden als de ouders ruzie maakten. De woelende kinderen gaven zelf aan overdag vaak moeilijk bij de les te kunnen blijven.

Het is al jaren bekend dat veel kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel ruzie en geweld is, leer- en gedragsproblemen krijgen. Vreemd genoeg werd gebrek aan slaap door onderzoekers nog niet aangewezen als een van de redenen daarvoor. De onderzoekers willen ouders niet zozeer verbieden ruzie te maken. Volgens hen zijn conflicten normaal en niet te vermijden. Wel denken ze dat de manier van ruziemaken valt aan te passen. Ook een aanbeveling van de onderzoekers: leer kinderen hoe ze met ruziemakende ouders om moeten gaan. Hoe? Dat wordt er niet bij gezegd.

Related Images: