Alcoholisch gen

Drankzucht diep in DNA

De ene zuipschuit smacht meer naar alcohol dan de andere. Psychologe Esther van den Wildenberg onderzocht de verschillen in drankzucht bij Maastrichtse mannen met verschillende varianten van een gen.
Continue Reading →

Verleidelijke chocola

Voor bonbons geldt: ze niet zien is er minder van eten. Tot deze weinig verrassende conclusie komen onderzoekers van de Cornell Universiteit.

Valentijnsbuit binnen? En, zijn het bonbons? In dat geval kun je deze het best in een gesloten doos op minstens twee meter afstand van je werkplek neerzetten. De Amerikaanse Obesitas Society liet onderzoeken welke invloed de zichtbaarheid en bereikbaarheid van bonbons heeft op de aantallen die ervan worden verzwolgen. Veertig universiteitsmedewerksters kregen dagelijks dertig bonbons aangeboden in doorzichtige en gesloten dozen die binnen handbereik stonden of op twee meter afstand. Iedere nacht werden de overgebleven bonbons geteld en de voorraad weer opnieuw aangevuld.

Niet echt verrassend: de deelneemsters aten minder bonbons als ze uit het zicht waren. De dames aten dagelijks gemiddeld 7,7 bonbons als ze in een doorzichtige doos op het bureau stonden, 4,6 bonbons uit dichte dozen op het bureau, 5,6 uit een doorzichtige doos op afstand en 3,1 uit dichte dozen op afstand. “Je eet dus meer chocola als het zichtbaar dichtbij is”, meldt onderzoeker Brian Wansink. “Maar dit zou ook kunnen gelden voor fruit en groenten.” Hij pleit daarom de fruitschaal weer een plek op tafel te geven. Misschien een goede cadeautip voor volgend jaar?

Geschreven voor VPRO’s Noorderlicht.

Kind van de rekening

10-02-2006

Echtelijke twist verstoort het slaapritme van het kroost. Kinderen kunnen zich daardoor op school slecht concentreren.
Geschreven voor Noorderlicht.

Onderzoekers bestudeerden het slaapgedrag van 54 gezonde acht- en negenjarigen uit gezinnen waarin niet bovengemiddeld met de deuren werd gesmeten. De kinderen kregen een apparaatje thuis dat zeven nachten achtereen hun bewegingen in bed registreerde. Uit deze gegevens maakten de onderzoekers op wanneer de kinderen sliepen, lagen te woelen in hun slaap of wakker lagen. Ouders en kinderen gaven beiden aan of en wanneer er ruzie werd gemaakt. De onderzoekers vergeleken de bewegingsgegevens van de kinderen met de regelmaat van de ouderlijke twisten. Hieruit bleek dat kinderen minder sliepen en meer woelden als de ouders ruzie maakten. De woelende kinderen gaven zelf aan overdag vaak moeilijk bij de les te kunnen blijven.

Het is al jaren bekend dat veel kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel ruzie en geweld is, leer- en gedragsproblemen krijgen. Vreemd genoeg werd gebrek aan slaap door onderzoekers nog niet aangewezen als een van de redenen daarvoor. De onderzoekers willen ouders niet zozeer verbieden ruzie te maken. Volgens hen zijn conflicten normaal en niet te vermijden. Wel denken ze dat de manier van ruziemaken valt aan te passen. Ook een aanbeveling van de onderzoekers: leer kinderen hoe ze met ruziemakende ouders om moeten gaan. Hoe? Dat wordt er niet bij gezegd.

Top of flop

New Yorkse onderzoekers beweren in Science dat mensen geneigd zijn leuk te vinden wat anderen leuk vinden. Ze zetten een muzieksite op om met dit idee te experimenteren.
Geschreven voor VPRO’s Noorderlicht.

Waarom is het ene liedje populairder dan het andere? Je zou denken dat het met kwaliteit te maken heeft, maar voor een heel groot deel is kuddegedrag verantwoordelijk voor succes. Op de jongerenwebsite bolt.com rekruteerden de onderzoekers meer dan veertienduizend deelnemers. Hen werd verteld dat ze deelnamen aan een studie over muzikale voorkeuren. De deelnemers kregen 48 onbekende liedjes van onbekende bands voorgeschoteld. Tijdens het afluisteren werd gevraagd het liedje te waarderen met een aantal sterren. Ook bestond de keuze het liedje te downloaden. De liedjes werden op verschillende manieren aan de deelnemers gepresenteerd: de eerste groep had als enige houvast de bandnaam en de titels van de songs. De tweede groep zag hoe vaak de liedjes die ze beluisterden al door anderen gedownload waren.

In een volgend experiment kreeg de tweede groep nog meer informatie over de muziek. Niet alleen het aantal downloads per liedje was zichtbaar, ook de waardering voor de liedjes werd getoond door ze in aflopende volgorde van populariteit te presenteren. De informatie die de deelnemers kregen had duidelijk invloed. Een vaak gedownload liedje werd meer gewaardeerd. Bovendien, als een liedje populairder was, vonden de deelnemers het mooier. Heeft kwaliteit nog iets te maken met de hitpotentie? Volgens de onderzoekers doen de beste liedjes het nooit verschrikkelijk slecht. En omgekeerd brengen de slechtste liedjes het nooit tot de top. “Maar vrijwel ieder ander resultaat is denkbaar.”